CONCEDIUL DE CRESTERE A COPILULUI SI CONCEDIUL DE MATERNITATE

I. CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI

Incepand cu 1 octombrie 2012, indemnizatia pentru concediul de crestere a copilului a fost stabilita la 85% din media veniturilor nete inregistrate in ultimele 12 luni. De asemenea, indemnizatia de crestere a copilului se va acorda pentru fiecare copil nascut, si nu pentru doar primele 3 nasteri, asa cum prevedea legea anterior lunii octombrie 2012.

Cine poate beneficia de concediul de crestere copil?

 • oricare dintre parintii firesti ai copilului
 • persoanelor care adopta un copil, iau un copil in plasament sau sunt tutorele copilului

Ce conditii trebuie sa indeplineasca potentialul beneficiar al concediului de crestere copil?

 • sa fie cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
 • sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;
 • sa locuiasca impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
 • sa fi realizat, timp de 12 luni anterioare nasterii copilului, venituri supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal. Veniturile impozabile la care face referire legea sunt cele provenite din salarii, activitati independente si cele din activitati agricole.

 Cele 12 luni pot fi constituite si din perioadele in care parintele a fost in somaj, a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului, s-a aflat in concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare profesionala sau urmeaza cursurile la zi ale invatamantului liceal, preuniversitar sau universitar.

 • concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.

Variante ale concediului de crestere copil

1.      Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 1 an a copilului cu indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei. 

Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului cu indemnizatia lunara corespunzatoare, decid sa se reintoarca in campul muncii inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an (inainte, chiar si cu cateva zile, si nu in ziua cand acesta implineste 1 an sau dupa aceasta data), au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

Dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an, cu exceptia copilului cu handicap, daca parintele decide sa nu se reintoarca la serviciu are dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

2.      Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului cu indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.
 

Daca parintele se intoarce la serviciu inaintea implinirii varstei de 2 ani a copilului, nu primeste stimulent. Intoarcerea la serviciu pentru a primi stimulent trebuie sa se faca inainte de implinirea varstei de 1 an a copilului. Odata ce a optat pentru CCC pana la 2 ani, nu mai poate sa opteze pentru alta varianta.

Atentie:

!!! Concediul de crestere a copilului cu handicap beneficieaza de indemnizatie in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei pana la implinirea varstei de 3 ani. In cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizeaza oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

!!!  In cazul sarcinilor multiple, cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere  Majorarea este valabila si in cazul persoanelor care nasc/ adopta sau iau un copil in plasament sau tutela in timp ce se afla in concediu de crestere copil.

!!!  Incepând cu anul 2012, OUG 124/2011 adoptata la 27 decembrie 2011 conditioneaza plata indemnizatiilor pentru cresterea copiilor si a alocatiilor de stat de plata obligatiilor legale fata de bugetul local (adica a impozitelor) pentru bunurile pe care solicitantii ajutoarelor sociale le detin in proprietate.

!!! Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, act normativ care a intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2012 stipuleaza expres ca perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani (in cazul copilului cu handicap) constituie nu numai vechime in munca si in serviciu, ci si vechime in specialitate, avandu-se in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.

Aici se includ si:

 • concediile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, platit
 • concediul fara plata pentru cresterea copilului intre varsta de un an si 2 ani care se acorda persoanelor ai caror copii s-au nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011 (fara handicap) si au beneficiat de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, platit;
 • concediul fara plata pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri, de 4 luni.

Cand incepe plata indemnizatiei pentru cresterea copilului?

Indemnizatia pentru cresterea copilului se plateste in functie de data la care este depusa cererea, astfel:

 • incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
 • incepand cu data nasterii copilului, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data.
 • de la data depunerii cererii in celelalte cazuriâ


II. CONCEDIUL DE MATERNITATE SI INDEMNIZATIA DE MATERNITATE

Concediul de maternitate este un concediu medical care se acorda femeii insarcinate sau lauzei de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care supravegheaza sarcina sau de medicul de familie.

Concediul de maternitate mai este cunoscut si prin denumirile:

 • concediu medical de sarcina/lauzie
 • concediu prenatal
 • concediu postnatal

Concediul de maternitate insumeaza 126 de zile calendaristice, fiind format din:

 • concediu de sarcina (concediu prenatal), care se poate acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere
 • concediu de lauzie (concediu postnatal), care se poate acorda pe o perioada de 63 de zile dupa nastere


Din cele 126 de zile de concediu de maternitate, numai primele 42 de zile de dupa nastere sunt obligatorii. Restul de 84 pot sa nu fie luate, daca ele nu sunt necesare.

Cele 126 de zile se pot compensa intre ele, astfel incat, in functie de recomandarea medicului sau de optiunea personala, distributia concediului de maternitate inainte si dupa nastere poate fi oricare alta fata de cea specificata mai sus. Singura restrictie este data de faptul ca primele 42 de zile din concediul postnatal sunt obligatorii.

Cine sunt beneficiarii concediului de maternitate ?


Femeile gravide sau lauze care:

 • sunt cetateni romani sau din state membre UE
 • domiciliaza in Romania
 • au realizat cel putin o luna de stagiu de cotizare sau stagiu asimilat in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului de maternitate.
 •  femeile gravide sau lauze care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Eliberarea concediului de maternitate

Concediul de maternitate este eliberat de medicul de familie, pentru luna in curs, pe baza unei scrisori medicale de la ginecolog.