17.03.2020

Forta majora in vremea coronavirusului pe intelesul tuturor

Pe fondul declararii de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii a pandemiei determinate de focarul generalizat de infectare cu virsului Covid-19, devine tot mai probabila invocarea la scara larga a fortei majore de agentii economici aflati in imposibilitate de a-si respecta obligatiile contractuale.

1.   Regula respectarii obligatiilor contractuale si sanctionarea neindeplinirii acestora.

Ca regula, Codul Civil stabileste, potrivit art. 1270, ca o conventie valabil incheiata are putere de lege intre partile semnatare iar neexecutarea obligatiilor asumate atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

Regula de mai sus inseamna ca daca una din partile contractului nu isi executa propria obligatie asumata prin contract (cu titlu de exemplu: obligatie de executie, de prestare, de furnizare, de plata, de livrare, si orice alta obligatie esentiala sau nu in economia contractului incheiat) va trebui sa despagubeasca, conform contractului si a dispozitiilor legale in materia raspunderii civile contractuale, cealalta parte, care isi vede dreptul corelativ nerealizat (art. 1350 si urm. Cod Civil). Dreptul corelativ al obligatiei nerespectate poate consta in primirea pretului, predarea unor bunuri, transmiterea insusi a dreptului, receptionarea unei lucrari, a unor marfuri, etc. ). Totodata titularul dreptului nerealizat are dreptul de a obtine , pe langa despagubiri si executarea fortata a obligatiei nerespectate.

Regulile de mai sus se aplica insa numai in situatia in care partea care nu executa contractul se afla in culpa. Spre exemplu, debitorul obligatiei neexecutate are probleme in ceea ce priveste forta de munca, nu are echipamentele necesare, nu are disponibilitate financiara, etc, toate datorate lipsei sale de diligenta sau a unor factori externi pe care putea si trebuia sa ii prevada.

In cazul in care evenimentul care face imposibila executarea, nu se datoreaza culpei debitorului obligatiei nerespectate sau a culpei totale a unui tert, raspunderea contractuala in sensul celor de mai sus, poate sa nu opereze daca este dovedit unul din cazurile de exonerare a raspunderii civile contractuale.

1.   Conceptul de forta majora.

Unul din cazurile de exonerare ale raspunderii contractuale este cazul de forta majora definit de art. 1351 al.2 Cpc, ca fiind orice eveniment extern,  imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Dovedirea cazului fortuit face inoperanta raspunderea contractuala intrucat inlatura vinovatia celui care se afla in imposibilitate de a-si executa obligatia.

Ce inseamna o caracterul imprevizibil, extern, absolut invincibil si inevitabil al evenimentului care se invoca a reprezenta un caz de forta majora?

Caracteristicile de mai sus presupun ca evenimentul respectiv, la nivelul actual al stiintei, este pentru oricine o forta de nebiruit a carei producere nu poate fi prevazuta la nivel general. In sens contrar, un eveniment care reprezinta o imprejurare invincibila doar pentru persoana inapta sa isi execute obligatia contractuala, nu este un caz de forta majora.

Inafara evenimentului actual al pandemiei infectarii cu virusul Covid-19, care indeplineste conditiile unui caz de forta majora, mai pot reprezenta cazuri de forta majora calamitatile naturale, starea de razboi, foamete, actiuni guvernamentale etc.

Foarte important de retinut este ca evenimentele care se incadreaza in notiunea de forta majora au o dinamica relativa, sens in care ceea ce in prezent poate reprezentaforta majora, in viitor, aceasta posibilitate poate fi anulata, spre exemplu ca urmare a evolutiei stiintei, a modificarilor conditiilor naturale, etc.

2.   Aplicabilitatea fortei majore

Desi prin natura lor, cazurile de forta majora sunt de notorietate, totusi exonerarea de raspundere nu opereaza ope-legis, cu alte cuvinte, nu opereaza fara interventia partilor, fiind necesara invocarea si dovedirea acesteia.

In sensul celor de mai sus, partea contractuala care se gaseste in imposiblitate totala sau partiala de a executa contractul (inclusiv in cazul intarzierilor in executare), trebuie intr-o prima etapa sa isi notifice partenerul contractual cu privire la existenta dovedita a cazului de forta majora si sa specifice in ce masura si modalitate ii este afectata posibilitatea de executare, urmand ca partile sa decida de comun acord adaptarea contractului la noile conditii de derulare, prin modificarea bilaterala a contractului.

Una dintre conditiile esentiale pentru validarea incidentei fortei majore este ca aceasta sa fi intervenit inainte ca obligatia imposibil de executat sa fi devenit exigibila.

Chiar si in aceasta situatie, este recomandabil sa se incerce executarea contractului utilizand o varianta alternativa.

Tot cu titlul de recomandare, consider ca poate fi utila obtinerea unui certificat de avizare a fortei majore de la Camera de Comert si Industrie in scopul dovedirii existentei evenimentului insa fiind vorba despre o situatie de fapt opinam ca acesta poate fi dovedit prin orice mijloace de proba. Facem precizarea ca certificatul emis de CCIR nu are forta obligatorie intre partile contractante si poate sa nu fie luat in considerare de partenerii contractuali.

La fel de utile sunt in aceste situatii si comunicarile institutiilor statului.

In situatia in care partile nu ajung la un consens in ceea ce priveste adaptarea contractului la cazul de forta majora, instanta de judecata, dupa invocarea fortei majore de partea a carei neexecutare este reclamata, va interpreta in mod concret, de la caz la caz, aspectele care au generat situatia contractuala si va stabili daca circumstantele de incadreaza in cauza exoneratoare de raspundere. In situatia contrara, in care s-ar stabili ca evenimentul invocat nu reprezinta forta majora, toate consecintele atragerii raspunderii civila contractuale devin incidente.

De asemenea, este de subliniat ca nu se aplica forta majora in contractele incheiate dupa aparitia evenimentului intrucat acesta isi pierde caracterul de imprevizibilitate.

Activarea clauzei de forta majora apreciem ca ar trebui sa reprezinte o ultima solutie dupa ce se vor fi incercat celelalte modalitati de executare precum si modificarea amiabila a contractului intrucat are dezavantajul de a provoca grave dezechilibre economico-financiare in relatiile contractuale putand duce la destabilizarea iremediabila a acestora.

Avocat Madalina Pascu

Cabinet de Avocat Madalina Pascu