20.10.2013

Cum ne alegem Codurile caen potrivite?

Clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din Romania este structurata conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 cu modificarile si actualizarile ulterioare, pe sectiuni (acesta este primul nivel si cuprinde titluri identificate printr-un cod alfabetic), diviziuni (al doilea nivel - contine titluri identificate printr-un cod numeric de doua cifre), grupe (al treilea nivel - titluri identificate printr-un cod numeric de trei cifre) si clase (al patrulea nivel - titluri identificate printr-un cod numeric de patru cifre).

Pentru a stabili care cod CAEN va fi adoptat, agentii economici trebuie sa cunoasca sau sa anticipeze, cat mai devreme ce activitati vor desfasura si sa autorizeze toate codurile care au legatura cu obiectul principal de activitate si cu activitatile pe care cred ca le vor realiza in viitor.

Potrivit legislatiei in vigoare, principalele criterii utilizate in delimitarea diviziunilor si a grupelor CAEN, se refera la caracteristicile activitatilor unitatilor productive, care joaca un rol decisiv in determinarea clasificarii activitatii desfasurate. Principalele aspecte de grupare pentru activitati sunt urmatoarele:

·           (i) caracterul bunurilor si al serviciilor realizate;

·          (ii) utilizarile carora sunt destinate produsele si serviciile;

·           (iii) mijloacele, procesul si tehnologia de productie.

Criteriile privind maniera in care sunt grupate activitatile in cazul agentilor economici, indiferent de forma juridica in care aleg sa isi desfasoare activitatea, ocupa locul central in definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit in majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unitatilor de productie sau al intreprinderilor in functie de tipul de activitate. Toate unitatile clasificate intr-o clasa sunt asemanatoare in privinta tipului de activitate exercitata.

In normele care reglementeaza Clasificarea Activitatilor Economice Nationale, nu prezinta relevanta forma juridica in care agentii economici aleg sa isi desfasoarea activitatea (societate, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala, etc) deoarece astfel de criterii nu au legatura cu caracteristicile activitatii in sine. Potrivit Ordinulului INS nr. 337/2007 cu modificarile si actualizarile ulterioare, unitatile angajate in acelasi tip de activitate economica sunt clasificate in acelasi mod, independent de forma juridica in care este constituita.

Fiecare societate, persoana fizica autorizata sau intreprindere familiala, poate avea un singur obiect principal de activitate caruia ii corespunde un singur cod CAEN, care este declarat, obligatoriu, la constituire,fiind prevazut in actul constitutiv sau statut si inscris in certificatul de inregistrare.

Nu exista insa limitari in ceea ce priveste alegerea numarului de obiecte secundare de activitate pentru niciuna din categoriile aratate anterior, fiind chiar recomandabil alegerea cat mai multor astfel de obiecte in masura in care pot fi previzibile la constituirea entitatii juridice spre a preintampina necesitatea adaugarii unui obiect de activitate pe parcursul derularii activitatii.

In ceea ce priveste alegerea si inscrierea unuia sau mai multor coduri CAEN la momentul infiintarii societatii sau PFA-ului, acest aspect nu influenteaza costul total al derularii procedurii care se situeaza in jurul sumei de 550 lei reprezentand taxele percepute de Registrul comertului pentru procesarea dosarului. La aceste costuri se adauga desigur taxele pentru rezervarea de denumire a firmei si capitalul social care trebuie varsat anterior depunerii dosarului de constituire.

Avand in vedere ca legislatia in domeniul codurilor CAEN a fost modificata incepand cu anul 2008, societatile infiintate in baza vechilor clasificari trebuie sa isi reactualizeze clasificarea obiectelor de activitate. Aceasta reactualizare este necesara si din prisma obtinerii accesului  la unele programe pentru finantare nerambursabila.

Procedura de inscriere a codului CAEN este relativ simpla si costurile sunt relativ mici si pentru reactualizarea automata a codurilor CAEN mentionate in statutul societatii, cat si pentru introducerea unor noi coduri CAEN, care sa permita extinderea activitatilor firmei.

Actualmente, pentru inregistrarea unei noi  activitati (un singur cod CAEN), costurile se situeaza in jurul sumei de 300 de lei. Suma cuprinde, intre altele, taxa pentru publicarea hotararii firmei, taxa per operatiune de modificare a obiectului de activitate perceputa de Registrul Comertului si taxa judiciara de timbru.

Inainte de alegerea codurilor privind clasificarea activitatii desfasurate, agentii economici trebuie sa cunoasca reglementarile privind alegerea anumitor activitati care sunt interzise unor agenti economici precum: activitatile specifice apararii nationale sau prelucrarii combustibililor nucleari.

De asemenea, este de retinut ca potrivit unor legi speciale, unele organizatii economice pot avea numai un singur obiect de activitate precum: investigatia, leasingul financiar sau creditarea. De asemenea, unele activitati economice se pot alege numai in cazul in care acestea reprezinta obiectul principal de activitate precum: activitatile veterinare, activitatile de intermediere a tranzactiilor financiare sau activitatile de garda si protectie.