Cum evitam insolventa? PRIN CONCORDATUL PREVENTIV

In situatia in care societatea dvs. traverseaza o etapa dificila din punct de vedere financiar din cauza  unor conjuncturi nefavorabile si doriti sa va redresati afacerea, este bine sa stiti ca mai aveti o sansa in fata falimentului. Procedura concordatului preventiv va protejeaza atat pe dvs. cat si pe partenerii dvs. de afaceri prin intermediul contractului ce va fi încheiat, practic, în folosul tuturor părţilor implicate.

Ce este concordatul preventiv?

Concordatul preventiv este o procedura judiciara avand la baza un contract încheiat între debitor şi creditorii care deţin cel puţin două treimi din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, omologat prin decizia judecatorului sindic, în baza căruia debitorul propune un plan de redresare a întreprinderii sale şi de acoperire a creanţelor creditorilor împotriva sa, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află întreprinderea acestuia.

Avantajele concordatului preventiv

Spre deosebire de procedura insolventei, concordatul preventiv prezinta urmatoarele avantaje:

1)  Nu atrage stigmatul negativ al insolventei, fiind mentinuta credibilitatea debitorului in fata partenerilor sai de afaceri;

2) Se declanseaza numai la cererea debitorului, fiind exprimarea vointei acestuia, nu a creditorilor;

3) Sunt proceduri cu un grad redus de publicitate si cu caracter urgent, citarea partilor realizandu-se in termen de 48 ore de la inregistrarea cererii pe rolul instantei;

4) Debitorul nu pierde controlul afacerii sale, care se continua in mod obisnuit pe toata  perioada  procedurii concordatului, sub supravecherea conciliatorului;

5) Intreprinzatorul poate sa-si negocieze si sa-si restructureze afacerea sub indrumari de specialitate;

6) Creditorii sunt mai avantajati in cazul concordatului deoarece isi pot recupera creantele stabilite prin planul de concordat, in cazul falimentului sansele sunt mult mai mici;

7) Pe perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor;

8) Debitorul are posibilitatea de a-si conserva lichiditatile banesti, in sensul ca acestea ar urma sa fie folosite pentru continuarea activitatii, generandu-se astfel, veniturile necesare acoperirii creantelor acceptate prin concordat, preintampinand astfel aparitia starii de insolventa.

Cine poate beneficia de concordatul preventiv?

Beneficiar al concordatului preventiv poate fi orice societate debitoare aflata în dificultate financiară, fără a fi în stare de insolvenţă.

Asadar o prima conditie negativa necesara pentru a demara procedura concordatului este aceea ca impotriva societatii debitoare sa nu fi fost deschisa procedura insolventei in ultimii 5 ani anteriori ofertei de concordat. Starea de insolventa, potrivit Legii nr. 85/2006 inca in vigoare, este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile si poate fi:

a) insolventa prezumat vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;

b) insolventa iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

 In aceste conditii, daca societatea intampina dificultati financiare altele decat cele de natura starii de insolventa, poate apela la procedura concordatului preventiv pentru a-si redresa activitatea.

Exceptii de la aceasta regula sunt urmatoarele ipoteze:

a)      cand împotriva debitorului s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru infracţiuni economice;

b)      dacă acestuia i-a fost deschisă procedura insolvenţei cu cinci ani anteriori ofertei de concordat preventiv;

c)       daca debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv cu trei ani anteriori ofertei de concordat preventiv.

d)     situatia in care debitorul şi/sau acţionarii/ asociaţii/ asociaţii comanditari sau administratorii acestuia dacă respectivii au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei, în ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii prevăzute de prezenta lege.

e)      situatia in care membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere ale debitorului li s-a atras răspunderea în condiţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.

f)       cazul in care debitorul are înscrise fapte în cazierul fiscal.

Ce presupune concordatul preventiv?

In cazul in care sunt indeplinite conditiile legale procedura presupune depunerea unui dosar continand:

-           cererea introductiva prin care societatea solicita instantei deschiderea procedurii;

-           inscrisuri doveditoare ale starii in care se afla societatea;

-          dovezi/declaratii privind indeplinirea conditiilor legale;

-          desemnarea conciliatorului provizoriu dintre practicienii in insolventa;

-          dovada achitarii taxei de timbru.

Termenul de judecata ce va fi stabilit de catre instanta nu poate fi mai mare 5 zile. In cazul in care judecatorul – sindic constata ca sunt indeplinite conditiile legale admite cererea si confirma/valideaza conciliatorul provizoriu.

In termen de 30 de zile de la momentul pronuntarii incheierii, societatea aflata in dificultate financiara, impreuna cu persoana validata de catre instanta va intocmi tabelul tuturor creditorilor si oferta de concordat  preventiv (propunerea adresata creditorilor de a accepta incheierea unui contract de concordat).

Creditorii trebuie sa se pronunte asupra ofertei in maximum 30 de zile de la momentul primirii acesteia. Daca creditorii considera temeinice sustinerile si propunerile comunicate oferta de concordat preventiv se voteaza, pentru adoptarea acesteia find necesara majoritatea de 2/3 din totalul creantelor stabilite.

Dupa validarea prin vot, judecatorul – sindic aproba concordatul preventiv, la propunerea conciliatorului, prin incheiere.

Concordatul preventiv include pa langa prezentarea detaliata a situatiei financiare a societatii si un plan de redresare, care prevede cel putin urmatoarele masuri:

- reorganizarea activitatii, prin restructurarea conducerii, modificarea structurii functionale, reducerea personalului sau orice alte masuri considerate a fi necesare


- modalitatile prin care debitorul intelege sa depaseasca starea de dificultate financiara, precum: majorarea capitalului social, imprumut bancar, obligational sau de alta natura, infiintarea sau desfiintarea unor sucursale sau puncte de lucru, vanzarea de active, constituirea de garantii

- procentul preconizat de satisfacere a creantelor, care nu poate fi mai mic de 50%, ca urmare a implementarii masurilor de redresare propuse

Omologarea concordatului, respectiv impunerea sa si creditorilor minoritari nesemnatari (maxim 20%), are drept consecinta suspendarea tuturor procedurilor de executare silita pe perioada de valabilitate a concordatului.