Drept fiscal


 Asistenta juridica in materia taxelor si impozitelor.

 Contestatii impotriva actelor de control ale organelor fiscale, contestatii in procedura de executare a creantelor fiscale,  plangeri impotriva deciziilor de solutionare a contestatiilor.