Drept civil


  Reprezentare, asistare si consultanta juridica in litigii civile de orice natura. Cu titlu exemplificativ serviciile noastre juridice cuprind domenii precum: 

- revendicari                                                                      - pretentii
- exproprieri                                                                       - actiuni posesorii
- evacuari                                                                          - uzucapiuni
- granituiri                                                                          - iesiri din indiviziune
- anulare acte civile                                                           - partaje
- tranzactii imobiliare                                                          - succesiuni

- redactarea/negocierea/incheierea/desfiintarea contractelor de vanzare-cumparare, vanzare - cumparare cu clauza de intretinere sau drept de uzufruct, renta viagera, intretinere,  inchiriere, schimb, mandat, donatie, imprumut si alte asemenea.

- redactarea de actiuni, memorii, intampinari, cereri reconventionale, cai de atac, notificari, contracte, tranzactii si orice alte acte juridice de compententa noastra conform Legii nr. 51/1995 privind profesia de avocat.

IN materia executaRilor silite

 
 Contactarea executorului judecătoresc şi urmărirea tuturor fazelor punerii în executare silită a hotărârilor judecătoreşti executorii.
  Redactarea şi promovarea de contestatii la executare impotriva actelor de executare indreptate contra clientului şi care sunt făcute cu nerespectarea normelor de procedură, cereri de suspendare a executarii silite, cereri de esalonare a platii debitului in faza executarii silite.

in relatiile dintre profesionisti


Reprezentare si consultanta juridica in litigii precum:

- recuperari de creante (ordonante de plata, proceduri simplificate, pretentii).

Redactarea si negocierea clauzelor unor contracte precum cele de prestari servicii, antrepriza, transport, distributie, depozit, comodat, inchiriere, cesiune si altele asemenea.

 Consultanta juridica si reprezentare, redactare, atestare acte si depunere in fata Oficiului National al Registrului Comertului  la infiintarea, dizolvarea, lichidarea, radierea de  societati, P.F.A, I.F., I.I., fundatii, asociatii, radiere punct de lucru, schimbare sediu social, modificare de capital social, cesiune parti sociale, excludere asociati.

Redactam si atestam acte constitutive, statute, contracte pentru societati, fundatii, asociatii.  

In relatiile familiale


Asistare, reprezentare juridica in fata instantelor de judecata, notarilor publici, consiliilor locale in relatii de familie in probleme referitoare la: 

- divort  
- adoptii
- partaj
- pensie de intretinere
- incredintare minor
- punere sub interdictie
- declararea disparitiei si a mortii prezumate